control panel

Hjemmesiden giver mulighed for at “abonnere" på et nyhedsbrev via din e-mail. Den facilitet vil dog først blive åbnet når der er fundet én eller flere personer som vil påtage sig at indsamle stof til små artikler om hvad der sker i udforskningen af Fabricius-slægternes historie.

En redaktør kan tage sig af rubrikken til “Efterlysninger"


“… ein Sisyphus, der sich freiwillig gemeldet hat!” (Erich Kästner, Der kleine Grenzverkehr, 1938)


Det er en kæmpeopgave, initiativtageren til denne hjemmeside har kastet sig du i, og slet ikke sikkert at han når at følge den helt til dørs. Under alle omstændigheder vil det være en rigtig god idé at finde en person fra hver enkelt af de slægter som det nu lykkes at videreføre slægtstavlen for, som vil påtage sig at vedligeholde sin afdeling. T

Hvis du har god erfaring med Databehandling i Slægtsforskning (du er måske medlem af organisationen med dette navn), hvis du har udpræget talent for det eller simpelthen bliver bidt af sagen og tilmed har tid og kræfter, er du mere end velkommen til at overtage vedligeholdelsen af din slægts database. Det overstiger nemlig en enkelt eprsons kræfter at efterkontrollere alle de oplysninger som appellen i maj/juni 2008 indbragte, og alt for mange er ikke i stand til at knytte tråden til de data som blev indsamlet og trykt for et halv århundrede siden.

Menupunktet “Kantakt os" giver dig mulighed for atmelde dig som “tovholder".