control panel

1966 var året da Slægstsforeningen afsluttede et halv århundredes arbejde med registreringen af “Danske Slægter Fabricius" med udgivelsen af to hæfter: et meget fyldigt hæfte om de såkaldt Sønderjyske Slægter (VII Tønder-Slesvig, VIII Tønder-Løjt, IX Ebeltoft, X Korsør, XI Maarbæk plus A-I Småslægter og enkeltpersoner), samt hæftet om Slægten Fabritius fra Cleve (Fabritius de Tengnagel)

Ebeltoft-slægten er virkelig meget sparsomt registreret: kun 15 navne er med, og tilknytningen til Sømderjylland udledes af Mols Herreds Skifteprotokol i 1725 hvor den tidligt afdøde sognepræst i Ebeltoft, Laurits Jacobsen Fabricius (1682-1725), angives at være født i Haderslev som søn af Jacob - om Fabricius-navnet vides intet, og kun én af hans tre brødre bruger det. Det er nok ikke sandsynligt at der kan føjes noget til denne slægt.