control panel

I 1680 kom den 13-årige Herman Fabritius til København fra hertugdømmet Cleve ved den nedre Rhin og gjorde karriere som købamnd. Han opnåede i 1694 statsborgerskab og blev titulær Hofvinhandler. Han giftede sig med en datter af direktøren for Asiatisk Compagnie, hvis kone var hollænder og født Tengnagel. Den ældste af deres 8 børn, Michael 1695-1746, gør en strålende karriere som grosserer og bankdirektør mm - tilsidst “virkelig justitsråd"; hans enke, Anna Marie Köster fra Frankfurt (1705-75), overlever yderligere to ægtemænd, og tre år efter hendes død optages hendes og Michaels børn i den danske adel under slægtsnavnet Fabritius de Tengnagel.

De er ikke medtaget i slægtsforeningens udgivelse fordi de står i Danmarks Adels Aarbog bd XXXVII (1920). Personerne i denne slægtsdatabase er således kun Michaels 7 søskende og deres efterkommere.